Eksperci programu

Prof. Mirosław Duchowski

Prof. Mirosław Duchowski

malarz i projektant przestrzeni publicznych. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Był prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa ASP. Kieruje także interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Łączy działalność artystyczną, projektową i naukowo-badawczą dotyczącą przestrzeni publicznej.
Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, ok. 100 projektów dot. sztuki i organizacji przestrzeni publicznych. Publikuje teksty naukowe oraz uczestniczy w znacznej liczbie sympozjów, konferencji i badań naukowych z zakresu sztuki i szeroko pojmowanego kulturoznawstwa.
W 1993 otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, a w 2011 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grzegorz Fragstein-Niemsdorff

Grzegorz Fragstein-Niemsdorff

architekt krajobrazu, absolwent Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Podczas studiów zaangażowany w problematykę ochrony środowiska oraz zachowania zieleni miejskiej. Swoje zaintersowania przeniósł na pracę zawodową. W Szczecinie prowadzi pracownię projektową FN-projekt, w której zajmuje się m.in.: projektowaniem budynków, wnętrz oraz projektowaniem rewitalizacji starej substancji miejskiej (zarówno w zakresie budynków, rewitalizacji i kształtowania zieleni miejskiej). 

Prywatnie - miłośnik podróży, a szczególnie wędrówek górskich z plecakiem. 

 

 

Prof. Anna Giza-Poleszczuk

Prof. Anna Giza-Poleszczuk

polska socjolog, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie socjologii rodziny, a dodatkowo interesuje się socjologią ewolucyjną oraz marketingiem w perspektywie socjologicznej. Była dyrektorem działu badań rynku i doradcą w zakresie komunikacji marek w grupie Unilever Polska, pracownikiem instytutu Millward Brown SMG/KRC, przedstawicielem ESOMAR (European Society for Marketing and Opinion Research) oraz współzałożycielem pierwszej polskiej organizacji zrzeszającej badaczy rynku i opinii (PTBRiO). Jest prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Dr Krzysztof Herman

Dr Krzysztof Herman

architekt krajobrazu. Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Realizuje ogrody, projektuje tereny zieleni i przestrzenie publiczne. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Harvard Graduade School of Design w USA. Członek grupy projektowej Parque-no, Przewodniczący Rady Fundacji „Na Miejscu”, Prezes Mazowieckiego Oddziału SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu). Pracuje także dla Europejskiej Federacji Architektury Krajobrazu (EFLA) oraz przy międzynarodowym programie badawczym EU-Teach. Członek Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” oraz Harvard Club of Poland. Jest współtwórcą programu cyklu „Zielonych Debat – śniadań na trawie” organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Finalista konkursu „Polacy z Werwą”.

Dr inż. Monika Joanna Latkowska

Dr inż. Monika Joanna Latkowska

absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW. Uczestniczka międzynarodowego programu naukowego COST TU 1201 “Urban Allotment Gardens in European Cities: Future, Challenges and Lesson Learnt”, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Community of Practice „Farming for Health”. Zainteresowania naukowe: socjoogrodnictwo (wpływ roślin na zdrowie i jakość życia),  terapia ogrodnicza, ogrodnictwo miejskie (ogrody działkowe i społeczne), edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Od kilku lat popularyzuje w Polsce ideę tworzenia miejskich ogrodów społecznych (wspólnotowych). Współpracuje z czasopismem „Zieleń Miejska”. Dwukrotnie była członkiem jury konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”.

Prof. Andrzej Mizgajski

Prof. Andrzej Mizgajski

Profesor Nauk o Ziemi, kieruje Zakładem Geografii Kompleksowej oraz Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem ponad 170 publikacji m.in. z zakresu zarządzania środowiskiem i ekologii miasta. Ma doświadczenie administracyjne: w latach 90. był dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a w okresie 2004-2006 pełnił funkcję podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jest członkiem różnych gremiów doradczych i rad naukowych m.in. Przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Środowiska i członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Jest przestawicielem Polski w Komitecie Zarządzającym międzynarodowego projektu badawczego na temat ogrodów działkowych (COST Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned). Członek Zarządu Green Cross Poland.

Grzegorz Młynarski

Grzegorz Młynarski

ur. 25.06.1982 w Warszawie. Socjolog, badacz, projektant usług. Autor metod badawczych i projektowych oraz artykułów i badań na temat zaangażowania obywatelskiego, projektowania innowacji społecznych i zarządzania zmianą, m.in. publikacji “Otwarty rząd w Polsce”. Prowadzi studio projektowania usług s360 oraz pracownię miejskich transformacji Sociopolis, w ramach której działają pracownie tematyczne: Kwiatkibratki i URBalance. Stały współpracownik Narodowego Centrum Kultury.

Maciej Szambelańczyk

Maciej Szambelańczyk

radca prawny, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Rekomendowany przez Chambers Europe 2013 oraz 2014 w dziedzinie energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej). Posiada również szerokie doświadczenie w prawie handlowym oraz zagadnieniach związanych z procesami restrukturyzacyjnymi spółek, a także w prawie obrotu nieruchomościami. Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce, pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu).