Finansowanie i świadczenia

Świadczenia w ramach programu “Ogrody społeczne”

Grupy sąsiedzkie biorące udział w programie będą mogły starać się o różne rodzaje i sposoby wsparcia w ramach programu – dotyczące nie tylko kwestii ogrodniczych (takich jak nasiona, badania jakości gleby czy narzędzia), ale też tych związanych z budowaniem dialogu sąsiedzkiego, czy wspieraniem działania liderów lokalnych. Każda grupa będzie miała szansę otrzymać kilka różnych pakietów świadczeń na różnych etapach działania ogrodu. Pakiety będą przyznawane przez organizatora za pomyślne wykonywanie ogłoszonych zadań o charakterze partycypacyjnym.

Każda lokalna społeczność, której ogród zostanie zakwalifikowany do programu otrzyma tzw. pakiet startowy miejskiego ogrodnika. Znajdą się w nim nasiona i cebule roślin, podstawowe narzędzia (np. sekator, rękawice, konewka), wskazówki z zakresu ogrodnictwa i organizacji przestrzeni oraz inne akcesoria niezbędne do założenia miejskiego ogrodu społecznego. Na każdym kolejnym etapie, po wykonaniu wybranego przez grupę zadania, mieszkańcy będą otrzymywać dodatkową wiedzę i narzędzia.  Oprócz narzędzi, grupa zakładająca ogród otrzyma wybrany przez siebie pakiet nasion –  pakiety ogrodnicze będą podzielone na dwie kategorie do wyboru:

 • 2 pakiety roślin jadalnych;
 • 2 pakiety roślin ozdobnych.

Po pierwszych sukcesach w założonym ogrodzie ważne jest, żeby nie przerywać pracy. Dlatego grupy sąsiedzkie będą mogły starać się o dodatkowe pakiety, rozszerzając i upiększając swoje ogrody. Również na tym poziomie przedstawiciele lokalnych społeczności będą mogli wybierać pomiędzy zestawami roślin z pakietów ogrodniczych na poziomie zaawansowanym, w skład których wejdą do wyboru:

 • 2 pakiety roślin jadalnych;
 • 2 pakiety roślin ozdobnych;

Nowo założony ogród to świetna okazja do miłego spędzania czasu z sąsiadami. Dlatego oprócz rzeczy niezbędnych do założenia ogrodu każda grupa będzie mogła ubiegać się o dodatkowe elementy, jak np. ławka, poidełko dla ptaków, stojak na rowery czy mała szklarenka. Pakiety z małą architekturą, podobnie, jak pakiety ogrodnicze, będzie można otzymać po wykonaniu określonych przez organizatora zadań.

Jeśli stwierdzicie wraz z sąsiadami, że potrzebujecie czegoś, co nie zostało przewidziane w proponowanych przez organizatora pakietach, możecie starać się o świadczenia dodatkowe, na przykład w postaci bonów na zakupy w lokalnych ekologicznych centrach ogrodniczych.

W zależności od pory roku ogród wymaga różnych, dodatkowych działań, na przykład przed zimą warto go zabezpieczyć, a przed sadzeniem roślin, szczególnie tych jadalnych, warto sprawdzić jakość ziemi. Dlatego nowo powstałe ogrody będą mogły starać się o jeszcze jeden rodzaj świadczeń: świadczenia sezonowe.

Praca nad ogrodem i współpraca z sąsiadami nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale z pewnością nikomu nie zaszkodzi pewna dawka informacji, porad czy wsparcia ekspertów. Dlatego na każdym etapie ogrody będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne, z zakresu:

 • planowania przestrzeni;
 • miejskiego ogrodnictwa;
 • działań partycypacyjnych;

Dobrze, jeśli we wspólną pracę angażuje się dużo osób, ale nawet w najlepszych grupach potrzebna jest osoba lub osoby przewodzące i organizujące wspólną pracę. Dlatego ważne jest różnorodne wsparcie liderów lokalnych.

Więcej informacji o świadczeniach zamieścimy po zakończeniu działań pilotażowych. Zobacz działania pilotażowe oraz inspirujące realizacje ogrodów społecznościowych z całego świata.

Źródeł finansowania działań w swoim ogrodzie możesz też szukać w innych miejscach, na przykład:

 • budżet partycypacyjny; Jeżeli w Twoim mieście pojawił się budżet partycypacyjny, możesz starać się o dodatkowe środki na swój ogród składając do niego odpowiedni wniosek.
 • inicjatywa lokalna; Mieszkańcy, nawet jako grupa nieformalna, mogą wystąpić z wnioskiem do swojego samorządu terytorialnego o wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej.
 • konkursy organizowane przez firmy i instytucje; Wiele firm i instytucji, często w ramach działań związanych z CSR (Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu) prowadzi konkursy dotacyjne, wspierające działania lokalne czy działania związane z zielenią w mieście.
 • granty organizacji pozarządowych; Również organizacje pozarządowe mogą przydzielać dotacje w ramach organizowanych przez siebie konkursów.