Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

IBPP to międzyuczelniana jednostka badawcza powołana w 2011 roku przez rektorów Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. IBPP powstał w celu podjęcia wielowymiarowej i interdyscyplinarnej analizy szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. W Instytucie współpracę podejmują: socjologowie, psychologowie, antropologowie, kulturoznawcy, architekci, urbaniści, prawnicy, geografowie, ekonomiści, specjaliści ds. komunikacji etc.

www.ibpp.pl/