OGRÓD DO ZJEDZENIA!

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Nasz ogród społeczny” ogłaszamy konkurs na OGRÓD DO ZJEDZENIA! Wspólnie z mieszkańcami stwórz ogród społeczny, w którym królować będą rośliny jadalne!

Celem konkursu OGRÓD DO ZJEDZENIA! jest zachęcenie mieszkańców do uprawiania różnego rodzaju roślin jadalnych w przestrzeni miejskiej, a przy tym dostarczanie lokalnej żywności mieszkańcom, zawiązywanie się więzi społecznych oraz poprawa jakości przestrzeni miejskich poprzez wprowadzenie ciekawych elementów małej architektury.

Do konkursu mogą przystąpić formalne i nieformalne społeczności lokalne, które tworzą lub zamierzają utworzyć ogród społeczny. Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do przeczytania Regulaminu (znajduje się poniżej) a następnie do czerpania pomysłów z wyobraźni i pamiętania, że ogród ma dawać radość mieszkańcom. Niech zakwitają rośliny i relacje międzyludzkie!

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017 roku! 

kontakt@naszogrodspoleczny.pl

 

Pozostałe terminy dla zakwalifikowanych Uczestników:

30 czerwca - termin nadsyłania dokumentacji podsumowującej 

17 lipca - ogłoszenie zwycięskiej społeczności lokalnej