Opis programu

Przygotowaliśmy różne rodzaje pakietów, które beneficjenci programu otrzymują za wykonywanie poszczególnych zadań. Zadania są tak przygotowane, żeby wykonanie ich angażowało jak największą grupę mieszkańców i wspierało grupy sąsiedzkie w działaniu.

Głównym celem programu Ogrody Społeczne jest wspieranie powstawania nowych ogrodów sąsiedzkich w miastach, ale również wspieranie już istniejących. Każdy ogród ma swoje własne potrzeby, a ogrodnicy swoje własne wizje, dlatego chcemy, żeby to uczestnicy programu wybierali jakie wsparcie chcą otrzymywać, wybierając pośród pakietów z roślinami jadalnymi, ozdobnymi i małą architekturą.

Wsparcia udzielamy formalnym i nieformalnym grupom sąsiedzkim, organizacjom pozarządowym, placówkom społecznym i edukacyjnym. Każda grupa powinna być reprezentowana przez lidera, który przy realizacji poszczególnych zadań wypełnia umieszczone na naszej stronie dokumenty i wysyła je do nas. W sumie przygotowaliśmy siedem zadań głównych oraz trzy zadania bonusowe. Z czego każda grupa ogrodników oprócz obowiązkowego zadania startowego może wykonać wybrane kolejne cztery zadania. 

Grupy, które nie tylko chcą wykonywać zadania, ale chcą też otrzymywać pakiety z narzędziami, nasionami, cebulami, świadczeniami i małą architekturą powinni wykonywać zadania w określonej kolejności. Aby rozpocząć przygodę z miejskim ogrodnictwem należy wykonać zadanie startowe. Następnie należy wykonywać zadania z poziomu I i z poziomu II oraz opcjonalnie zadania dodatkowe. Aby przejść na poziom I należy wykonać zadanie startowe; aby przejść na poziom II należy wykonać zadania z poziomu I. Za wykonanie każdego zadania osobom zakwalifikowanym do programu przysługuje jeden pakiet wybrany przez lidera, czyli wykonując wszystkie zadania otrzymacie pięć pakietów (pakiet startowy + cztery pozostałe). 


Szczegółowy opis zadań

Pierwsze zadanie to tzw. zadanie startowe, powinni je wykonać wszystkie grupy chcące zakwalifikować się do udziału w programie. Zadanie pierwsze polega na zebraniu grupy sąsiedzkiej, zdobyciu pierwszych pozwoleń na korzystanie z przestrzeni pod ogród, wyłonieniu lidera i zrobienia pierwszych planów przestrzeni. Zadanie startowe wymaga zebrania największej liczby dokumentów, kolejne będą opierały się na waszej współpracy i rozwijaniu ogrodu.

Po zakwalifikowaniu się do udziału w programie mieszkańcy planują dzień otwarcia ogrodu. Na ten dzień przysyłany jest pierwszy pakiet rzeczowy i zaczynają się pierwsze prace w ogrodzie. Wtedy grupa zarządzająca ogrodem może przejść do wykonywania kolejnych zadań, za które będzie otrzymywała kolejne pakiety. Na początku może wybrać zadania z zakresu II-IV – są to zadania na poziomie podstawowym i za wykonanie każdego zadania można wybrać jeden pakiet do wyboru: pakiet roślin ozdobnych, pakiet roślin jadalnych lub pakiet z małą architekturą. 

Po zrobieniu zadań z grupy podstawowej można przejść do wykonywania zadań z grupy zaawansowanej, czyli zadań o numerach V, VI i VII. Za wykonanie każdego zadania wybieramy pakiet z grupy zaawansowanej: pakiet roślin ozdobnych, pakiet roślin jadalnych lub pakiet z małą architekturą. 

Do wyboru są również 2 zadania dodatkowe, które można wybrać z trzech proponowanych bonusowych zadań. Te zadania można wykonać w dowolnym momencie po otwarciu ogrodu i wykonaniu kolejnego zadania. Za zrobienie zadania dodatkowego grupa może wybrać pakiet ze świadczeniami dodatkowymi.

Udział w programie nie wyklucza otrzymywania wsparcia dla ogrodów z innych źródeł, np. w ramach Inicjatywy Lokalnej. Przeciwnie, zachęcamy do rozwijania swojego ogrodu również poza ramami naszego programu!