Organizatorzy programu

 
Green Cross Poland

Green Cross Poland (GCPl) jest polskim oddziałem Międzynarodowego Zielonego Krzyża (Green Cross international) – trzeciej co do wielkości pozarządowej organizacji ekologicznej non-profit na świecie. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w lutym 2010 roku, realizując od tego czasu liczne projekty, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Green Cross Poland jest platformą dialogu pomiędzy biznesem, administracją, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi. Warsztaty strategiczne, debaty wysokiego szczebla, współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez GCPL w zakresie trzech głównych kierunków aktywności: zielonej gospodarki, gospodarki wodnej oraz zielonych miast i gmin. Organizacja aktywnie uczestniczy w społecznych konsultacjach aktów prawnych i międzynarodowych strategii.

Green Cross International został założony przez Michaiła Gorbaczowa w 1993 roku. Polski oddział Green Cross w 2010 r. założyła Dominika Kulczyk.

www.greencrosspoland.org

Sociopolis pracownia miejskich transformacji

Pracownia miejskich transformacji Sociopolis (działa od 2011 roku).
Zespół złożony z projektantów, badaczy, architektów, strategów, socjologów, urbanistów i inżynierów pracuje nad diagnozą stylów życia mieszkańców polskich miast i szeroko rozumianą zmianą społeczną. Sociopolis oferuje rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy miast sami biorą odpowiedzialność za środowisko naturalne i zaczynają przeciwdziałać społecznym nierównościom. W ten sposób powstają nowe ekosystemy angażujące mieszkańców miast w świat idei, marek, instytucji i firm, budując społeczności wokół stylów życia, tworząc miejsca, usługi, produkty, wydarzenia i aplikacje, które zwiększają atrakcyjność i jakość życia w mieście.

W ramach Sociopolis działają dwie pracownie tematyczne: Kwiatkibratki  i URBalance. Realizacje tej pierwszej pokazują, że zielone działania w miastach pozwalają nawiązać dialog ze społecznościami lokalnymi oraz na wspólną pracę pracowników firm razem z mieszkańcami na rzecz poprawy środowiska i integracji społecznej. URBalance pozwala przywracać miejską równowagę na poziomie fizycznym i społecznym, urządzając przestrzeń, miejsca transferu i projektując usługi związane z procesem czekania.

Pracownię prowadzą architekt Ewa Rudnicka oraz socjolog i projektant usług Grzegorz Młynarski.

www.sociopolis.pl