Regulamin korzystania ze strony

 1. Organizatorem projektu Nasz Ogród Społeczny jest Green Cross Poland z siedzibą przy ul. Krucza 24/26,
  00-526 Warszawa.
 2. System informatyczny Nasz Ogród Społeczny jest wykorzystywany do wspierania procesów tworzenia ogrodów w ramach projektu.
 3. Czas trwania edycji to rok kalendarzowy.
 4. Każda edycja trwa rok i obejmuje konkurs w ramach Programu Grantów, którego rozstrzygnięcie nastąpi na koniec roku.
 5. Użytkownik: osoba przeglądająca stronę. Każdy użytkownik może pobrać dostępne na stronie materiały oraz wysłać zapytanie do eksperta. Użytkownikiem może być dowolna osoba.
 6. Ekspert: osoba opracowująca materiały z zakresu planowania przestrzennego, prawa, ogrodnictwa, partycypacji lub społeczeństwa.
 7. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie strony. Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu menadżerowi projektu.
 8. Użytkownicy wysyłający zapytanie do eksperta są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres e-mail.
 9. Wysłanie zapytania jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi strony Administratora.
 10. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (zgodnie z art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 11. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania ze strony Nasz Ogród Społeczny.
 12. Regulamin może być modyfikowany po każdej edycji. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją platformy udzielana jest przez Green Cross Poland pod adresem kontakt@naszogrodspoleczny.pl.