"Tu też będzie lepiej!" - jak zbudować ogród społeczny zgodnie z prawem

POBIERZ BEZPŁATNĄ PUBLIKACJĘ

"TU TEŻ BĘDZIE LEPIEJ!

Organizacyjno-prawne kompendium tworzenia inicjatyw loklanych

na przykładzie budowania ogrodów społecznych w Polsce"

 

Publikacja "Tu też będzie lepiej!", to doskonałe kompendium wiedzy dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych miejskim ogrodnictwem i szukających narzędzi oraz porad prawnych ułatwiających rozpoczęcie "zielonej" działalności w mieście.

Autorzy publikacji, bazując na kilkuletnim doświadczeniu w zakładaniu i prowadzeniu ogrodów społecznych w całej Polsce, analizują krok po kroku warunki formalne jakie muszą zostać spełnione, aby powołać do życia ogród społeczny, ale również - co ważniejsze - pokazują na wybranych przykładach, co należy zrobić, żeby ogród utrzymać i włączać w jego tworzenie jak najwięcej mieszkańców (bardzo ważny w tym kontekście jest rozdział „Gospodarze i goście”, poświęcony społeczno-sąsiedzkiej odpowiedzialności za ogród). Ponadto załączone do publikacji wzory wymaganych dokumentów, kilka prostych, podstawowych porad prawnych dotyczących zapoczątkowania ogrodniczej działalności (najmu, dzierżawy, użyczenia gruntów), jak również wiedza, którą tak obficie dzielą się z nami autorzy publikacji, nabyta w trakcie licznych dotychczas przeprowadzonych interwencji, mogą znacznie ułatwić mieszkańcom działanie na rzecz rozwoju zieleni w mieście i wspólnot lokalnych, co jak wiemy wciąż jest bolączką polskich miast.

Korzyści płynące z założenia ogrodu społecznego wydają się nie do przecenienia. Publikacja "Tu też będzie lepiej!" z pewnością okaże się dla mieszkańców bardzo pomocna.

 

Recenzja: Piotr Szczepański, Instytut Badań Przestrzeni Publicznych,

Akademia Sztuk Pięknych oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie