Uczestnicy konkursu OGRÓD DO ZJEDZENIA! 2017

Uprzejmie przypominamy, że zakwalifikowane społeczności lokalne ze swoimi liderami, do czerwca 2017 roku pracują nad stworzeniem wyjątkowego warzywnika na terenach do tego wybranych. 30 czerwca lider każdej grupy drogą elektroniczną przysyła fotorelację oraz wypełniony formularz podsumowujący prace w ogrodzie (formularz zostanie przysłany do Uczestników drogą mailową). 

Społeczności lokalne biorące udział w Konkursie "OGRÓD DO ZJEDZENIA!" 2017: 

  1. Nieformalna grupa sąsiedzka z Ostrowi Mazowieckiej w woj. mazowieckim. Liderka: Dominika Potomska. 
  2. Nieformalna grupa sąsiedzka z Racibórza w woj. śląskim. Liderka: Ewa Klimaszewska.
  3. Stowarzyszenie Origo w Sejnach w woj. podlaskim. Liderka: Justyna Kulikowska. 

Na wskazane adresy w formularzach aplikacyjnych zostaną wysłane pakiety rzeczowe.